Kas 11, 6 sene önce
, ,

Anket sonuçları: Taraftar ve İnternet

KırmızıMavi ekibi olarak yaklaşık 10 gün süren anketimizin sonuçlarını siz taraftarlarımızın görüşlerine sunuyoruz.

Bu ankette amacımız orta halli bir Anadolu takımı taraftarlarının İnternet kullanım alışkanlıklarını temel olarak üç madde altında keşfetmekti. Buna göre taraftarlarımızın beş dakikasını alarak genel çerçevede sınırlandırdığımız basit sorular hazırladık. Keşfetmek istediğimiz İnternet kullanım alışkanlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

  1. Haber alma
  2. Sosyal medya kullanımı
  3. KırmızıMavi ile olan etkileşim

Taraftarlarımızı KırmızıMavi forumlarında ve Facebook sayfamızda Karabükspor ile ilgili en büyük şikâyeti Karabükspor hakkında haberleri alamadıkları yönündeydi. Bizler de bu durumu somutlaştırmak adına taraftarlarımızın haber alma kaynaklarının ne olduğunu bulmaya çalıştık ve en çok haber aldıkları kaynağın ne olduğunu sorduk.

Bunun yanında, günümüz futbol taraftarlarının en çabuk organize olduğu kanalların sosyal medya ağları olduğunun bilinciyle taraftarlarımızın sosyal medya üzerindeki potansiyellerini birkaç soru ile keşfetmek istedik. Bunu da “sosyal medya kullanımı,” “en çok takip edilen Karabükspor sayfası” ve “bu sayfaların yeterli olup-olamadıkları” üzerinde sınırlandırdık.

“Karabükspor taraftarlarının İnternet kullanımlarında KırmızıMavi’nin yeri nedir?” sorusunu sorarak KırmızıMavi için olası bir planlamanın yapılıp yapılamayacağını sorgulamak istedik, bu noktadaki amacımız ise KırmızıMavi’yi takip edenlerden somut eleştiriler almaktı.

10 gün süren ankete sosyal ağlar üzerinden eriştiğimiz 194 kişi katıldı. Taraftarlarımıza genel olarak yukarıdaki üç noktaya odaklı 25 soru sorduk. Anket tasarımında taraftarlarımıza, istedikleri soruya cevap verip vermeme haklarını bıraktık.

Amaçladığımız üç maddeye geçmeden önce temel demografik bilgileri paylaşmakta fayda görüyoruz. Taraftarların büyük çoğunluğu Karabük’ten katıldı (%46). Bunun yanında İstanbul’dan katılanlar %22’lik bölümü oluştururken Ankara’dan gelen katılım %11 olarak bulundu. Taraftarlarımızın %17’si ise belirtilen bu üç şehrin dışında ikamet ediyor. 166 katılımcısı erkek (%86), 10 katılımcısı ise kadın (%5) olan ankette taraftarların yaş aralıkları şöyle (18 katılımcı bu soruya yanıt vermedi):

Yaş aralığı Yüzde
12 – 15 %5
16 – 20 %28
21 – 26 %31
27 – 35 %20
36 – 45 %8

46 ve üzeri

%3

 

Öte yandan ankete katılan taraftarlarımızın İnternet üzerindeki etkinliğini daha da belirginleştirme amaçlı “İnternet kullanım sürelerini” keşfetmeye yönelik birkaç ön soru daha sorduk. Taraftarlarımızın %30’u gün içinde 10 saatin üzerinde İnternet kullanıyorken benzer oranda bir grubun (%28) bu durumu 1-4 saat arasında değişen bir süreye sahip. Bu durum, İnternet siteleri ve sosyal ağlar üzerinde Karabükspor ile ilgili bir duyuru yapıldığında (haber, basın açıklaması, organizasyon duyurusu) ve büyük tepkiler beklendiğinde bu durumun gerçekleşme olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Yukarıda verilen İnternet kullanım sürelerinin taraftarlarımız arasında %43 oranda gün içinde dağınık ve %21 oranda da saat 21.00’den sonra gerçekleştiğini gördük. Yani taraftarlarımız İnternet üzerinde ortalama sürelerde vakit geçiriyorlar ve bu süre gün içinde dağınık şekilde gerçekleşiyor.

Giriş bilgilerini “enler” olarak şu şekilde özetleyebiliriz:

İnternet üzerinde:

En çok taraftarımızın bulunduğu şehir: Karabük (%46)

Yaş grubu: 16-26 (%59)

Ortalama İnternet kullanım süreleri: %30’u gün içinde 10 saatin üzerinde, %28’i gün içinde 1-4 saat arası

Taraftarlarımız hangi saatler arasında daha çok İnternet kullanıyor? : %43’ü gün içinde dağınık ve %21’i saat 21:00’den sonra

1. Karabükspor taraftarlarının haber alma kaynakları neler?

Kardemir Karabükspor’u hangi kaynaklardan takip ediyorsunuz? sorusuna taraftarlarımızın büyük bölümü (%44) Facebook üzerinden takip ettiklerine yönelik yanıt verdiler. İkinci sırada ise %35’lik bir oranla çeşitli İnternet siteleri yanıtı geldi.

haber_kaynaklari01

Haber alma kaynakları ile doğrudan ilgili olarak taraftarlarımıza “Kardemir Karabükspor ile ilgili haberleri almada sorun yaşıyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Bu soruya taraftarlarımız eşit oranda evet (%47) ve hayır (%46) yanıtını verdiler. Taraftarlarımızın bir bölümünün haber almada sorun yaşamaları ve bir bölümünün de bu konuda sorun yaşaması etkili haber kaynaklarının henüz keşfedilememiş olduğunu gösteriyor.

Taraftarlarımızı Karabükspor ile ilgili haberleri günü hangi saatinde alıyorsunuz içerikli soruya şu yanıtları verdiler:

hangi_saat_arasi_haber_aliyorsunuz

Zaman aralığı Yüzde
07:00 – 12:00 %6
12:00 – 17:00 %30
17:00 – 21:00 %34
21:00 ve sonrası %25

Bu durumda taraftarlarımızın Karabükspor ile ilgili haberlere daha çok 17:00-21:00 arasında ulaşıyorlar (%34). Bunun yanında, taraftarlarımızın baskın bir çoğunluğu Karabükspor ile ilgili haberleri İnternet sitelerinden alıyorlar:

haber_nereden_aliniyor

Karabükspor ile ilgili haberleri hangi İnternet sitesinden alıyorsunuz? sorusuna taraftarların çoğu KırmızıMavi.org yanıtını verdiler:

haberler_en_cok_hangi_siteden_aliyorsunuz

İnternet sitesi Yüzde
ligtv.com.tr %6
ntvspor.net %5
ajansspor.com %14
sporx.com %3
kirmizimavi.org/forum %42
kardemirkarabukspor.org.tr %21
diğer %4

Buna göre, taraftarlar KırmızıMavi forumlarını haber almak için sıklıkla kullanıyorlar. Bununla birlikte, Karabükspor resmi İnternet sitesi kulüple ilgili haberleri almada ikinci sırada geliyor. Bu çerçevede KırmızıMavi forumları, şu anda taraftarların takımları ile ilgili haberleri almaları için başvurdukları ilk yer. Bunun yanında, ankete katılan taraftarların büyük çoğunluğu haber alınan kaynakları arkadaşlarına önerdiklerini belirtmekteler (%81).

Karabükspor ile ilgili haberlerin altına yorum yapıyor musunuz? sorusu sorulduğunda taraftarlarımız eşit oranlarda Evet ve Hayır yanıtı verdiler (%42 evet, %51 Hayır). Bu çerçevede yorum yapmayan bir kesimin olduğunu söylemek yine de mümkün. Bunun yanında, Eğer yorum yapıyorsanız, insanlarla görüş alışverişinde bulunuyor musunuz? sorusuna ise taraftarlarımız, “Hayır, ama diğer insanların yorumlarını okuyorum,” yanıtını verdiler.

yorum_yapiyor-musunuz

2. Karabükspor taraftarlarının sosyal medya kullanım durumları

Taraftarlarımızın büyük bölümünün Facebook ve Twitter hesapları bulunmaktadır.

facebook-twitter-kullanim,sikligi

Bununla birlikte, taraftarlarımız diğer Karabükspor sayfaları arasından en çok takip ettiği sayfa olarak KırmızıMavi Facebook sayfasını göstermekte. Anket KırmızıMavi medyaları tarafından paylaşıldığından ve ankete katılanlar genel olarak KırmızıMavi takipçisi olduğundan dolayı bu durum ankette nesnelliği sağlayamamış olabilir.

hangi_facebook_sayfasi_takip_ediliyor

Twitter çerçevesinden bakıldığında KırmızıMavi Twitter hesabı daha fazla takip ediliyor.

hangi_twitter_sayfasi_takip_ediliyor

Taraftarlar Karabükspor ile ilgili bir Facebook sayfası en çok hangisini yapmalıdır? sorusuna tüm multimedya öğelerini paylaşmalıdır çerçevesinde cevap verdiler.

facebook_sayfa_ne_paylasmali

Karabükspor ile ilgili Facebook üzerinde bulunan sayfaların niteliklerinin sorulduğu sorulardan birinde taraftarlarımız Facebook üzerindeki Karabükspor sayfalarından memnun değil (%63). Benzer tutum Twitter için de görülmüştür (Hayır, %57).

sayfa_yeterli_mi

Benzer durumu Twitter üzerindeki Karabükspor sayfalarının yeterli olup olmadıklarını sorduğumuzda görebiliyoruz. Taraftarlarımızın %57’si Twitter üzerinde Karabükspor’la ilişkili hesapların bugünkü durumunu beğenmiyorlarken %23’lük bir durum bundan memnun.

twitter_hesap_yeterli_mi

3. Taraftarların KırmızıMavi ile olan etkileşimleri

KırmızıMavi’nin bu etkinlikteki yeri hakkında katılımcılara 4 soru soruldu. En çok hangi KırmızıMavi medyasını takip ediyorsunuz? sorusuna katılımcılar %38’lik oranla Facebook yanıtını verdiler. İkinci sırada ise %23 ile forum geliyor.

hangi_km_takip_ediliyor

KırmızıMavi haricinde Karabükspor ile ilgili İnternet oluşumu olmasını istiyor musunuz? sorusuna ise katılımcıların büyük bir bölümü evet (%65) yanıtını verdiler. Bu durum taraftarların KırmızıMavi medyalarını yetersiz görmelerinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.

baska_olusum_isteniyor_mu

Benzer şekilde, taraftarlar KırmızıMavi forumlarını yeterli buluyor musunuz? sorusuna hemen hemen eşit dağılım gösteren bir yanıt verdiler. Taraftarların üçte birlik kısmı bu soruya Evet (%40) derken diğer kısım hayır (%38) yanıtını verdi. Bunun yanında, %12’lik bir kısım da KırmızıMavi forumlarından haberim yok seçeneğini işaretlediler.

km_forum_yeterli_mi

Taraftarlarımızın %64’ü KırmızıMavi medyasından yenilikler bekliyor ve şu anki durumu yetersiz buluyorlar.

Taraftarlarımıza son olarak bu sezon tribünlerde görülen boşlukların PASSOLIG temelli olup olmadığını sorduk. Taraftarlarımızın büyük bölümü bu soruya PASSOLIG’in tribünlerdeki boşluktan sorumlu olduğu yanıtını verdiler.

Genel olarak…

Ankete katılan taraftarların yanıtlarının yönelimlerine bakıldığında onları sorularda daha fazla sınırlayacak soruların oluşturulabileceği görüldü.

Karabükspor taraftarının İnternet erişimi ortalama sürelerde gerçekleşiyor, gün içerisinde çevrimiçi olma zamanı değişiyor. Buna ek olarak, Karabükspor ile ilgili haberleri daha çok 12:00 – 21:00 arasında alıyorlar ve taraftarlarımızın yarısı Karabükspor ile ilgili haberleri almada sorun yaşıyor. Yaşanan bu sorunun birkaç nedeni olabilir:

  1. Taraftarlar İnterneti etkili kullanamıyorlar (Taraftarlar haber kaynaklarını seçemiyorlar)
  2. Karabükspor ile ilgili haber kaynaklarında sorun var
  3. Tüm bunların yanında taraftarların haberleri sıklıkla aldığı kaynak KırmızıMavi forumları olarak görülüyor.

Taraftarların büyük bir çoğunluğu Facebook ve Twitter’ı kullanıyor fakat yine de taraftarlarımız arasında Twitter kullanım oranı düşük. Bununla birlikte Kardemir Karabükspor taraftar etkinliklerinin Facebook ve Twitter’da istenilen düzeyde olmadığı görülüyor.

Taraftarlarımız KırmızıMavi Facebook ve Twitter hesaplarını takip ediyorlar ve içerik açısından daha fazla multimedya paylaşımının yapılmasını istiyorlar, yenilikler bekliyorlar.

Yaklaşık 10 gün süren anketimize katılan 194 taraftarımıza bu soruları yönelttik. Ankete dair yorumlarınızı bu yazı altına ya da KırmızıMavi forumda bulunan ilgili başlıkta belirtebilirsiniz.

KırmızıMavi | Kardemir Karabükspor Taraftar Platformu

Paylaş "Anket sonuçları: Taraftar ve İnternet"

Duyurular Yazılarımız
Şub 21, 3 sene önce

Kamuoyuna duyurumuzdur (21 Şubat 2018)

Değerli Karabükspor taraftarları… Bugün bir kongre sürecinden daha çıktık. Son dokuz ayda yaşadığımız üçüncü seçim ve ikinci kayyum tehlikesini geride bıraktık. Çok değil, bir sene önce çoğumuzun aklının ucundan geçm…

Ağu 21, 3 sene önce

Röportaj: Emanuel Roşu

KırmızıMavi’nin bir geleneği haline dönüşen röportaj serisi devam ediyor. Avrupa Liglerini ve ülkemiz futbolunu yakından takip eden Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu ile Türkiye Ligi, Karabükspor ve Karabüksporumuzda futbol oynayan Rom…

Ağu 8, 3 sene önce

Kırmızı Mavi Spor Kültürü Derneği kuruldu

Değerli Karabüklüler, sporseverler, 2011 yılında başladığımız KırmızıMavi yolculuğunda 7 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir dönüm noktasını geride bırakıyoruz. Yaklaşık bir yıldır planladığımız dernekleşme çalışmalar…